Karen-Marie Reimann

Kurser for plejefamilier og forældre til anbragte børn

Livshistoriens betydning for børn og voksnes livskvalitet. Bl.a. aktuelt for plejeforældre, institutioner og kommuner. Læs mere.

Social- og sundhedsområdet

Artikler om udviklingshæmmede og socialpædagogers hverdag.

Portrætter

Artikler med særligt fokus på mennesket bag personen.

Oversættelse

Eng-Da/Da-Eng oversættelse bl.a. for Danida.

Med min baggrund som cand.mag. og journalist løser jeg opgaver indenfor journalistik og kommunikation med særligt fokus på interviews og portrætter og emner indenfor social-og sundhedsområdet. Derudover oversætter jeg mellem dansk og engelsk (eng-da/da-eng).

Jeg har forfulgt min skriveglæde ved i 2007 at uddanne mig  til journalist, efter jeg blev færdig som cand.mag. i engelsk og kunsthistorie i 1996. De to fag brænder jeg stadig meget for, men jeg har hele tiden også været interesseret i historierne bag kunsten og personerne bag litteraturen.

Derfor fortsætter jeg nu også min lytte- og skriveglæde ved at skrive de personlige historier, der ellers blot er glemt om 100 år.

Dagbøger