Kom godt i gang med dit plejebarns livshistorie

Kurset henvender sig til alle plejeforældre og danner udgangspunkt for et identitetsskabende samarbejde mellem en stabil voksen og plejebarnet til glæde for barnets livskvalitet og trivsel.

Hvad:
Kurset opkvalificerer plejefamilierne og kan indgå i et samspil mellem kommunen og plejefamilierne. Kurset tager udgangspunkt i Barnets Reform om bl.a. at sikre kontinuitet i barnets liv samt at forberede det på voksenlivet.

Hvordan:
På kurset får I konkrete idéer til, hvordan I samler dele af jeres plejebarns livshistorie, både mens barnet er hos jer, og i tiden før det kom i pleje hos jer. Kurset sætter fokus på, hvorfor kendskab til livshistorien er vigtig for plejebarnet, og hvad både plejebarn og plejeforældre får ud af at kende til livshistorien. Kurset giver helt praktiske anvisninger på, hvordan I samler en livshistorie, og hvordan der kan arbejdes videre med den efter kurset. Kurset veksler mellem oplæg og workshops, men kræver ingen forudsætninger for at deltage blot en interesse i at vide mere om, hvordan kendskab til livshistorien kan påvirke plejebarnets livskvalitet positivt.

Kursets varighed:
1 dag, evt. med 1 dags opfølgning efter 6 måneder.

De overordnede formål med Barnets Reform er:

  • At sikre kontinuitet i anbringelsen
  • At sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn
  • At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene
  • At sikre udsatte børns rettigheder
  • At sikre en tidligere indsats
  • At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen
  • At sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering

(Kilde: Socialstyrelsen)

Øvrige kurser med livshistorien i fokus og med udgangspunkt i Barnets Reform sammensættes efter ønske, som fx:

Kursus for forældre til anbragte børn

  • Hvordan arbejdet med barnets livshistorie kan gavne kontakten til det anbragte barn og øge livskvaliteten og båndet mellem biologiske forældre og barn.

Kursus for søskende til et plejebarn

  • Hvordan er min nye rolle i søskendeflokken i forhold til plejebarnet
  • Hensyn og hensigt med plejebarnets anbringelse